Link Ekle >>

XML SİTE haritası Oluşturma

Google Site Haritası Oluşturucu, Site Haritası Protokolü'nü kullanarak sitenize ait bir Site Haritası oluşturan bir Python komut dizisidir. Bu komut dizisi, URL listelerinden, web sunucusu dizinlerinden veya erişim günlüklerinden Site Haritaları oluşturabilir. Bu komut dizisini kullanmak için:
Web sunucunuza bağlanabilmeniz ve komut dizilerini çalıştırabilmeniz gerekir.
Web sunucunuzda Python 2.2 veya üst sürümü yüklenmiş olmalıdır.
Python'u başlatan komutu bilmeniz gerekir. (Genellikle bu python komutudur ancak yüklemeye göre değişebilir. Örneğin, web sunucusunda Python'un iki sürümü yüklüyse, daha önceki sürüm python komutuyla ve daha sonraki sürüm ise (python2) komutuyla başlatılıyor olabilir.
Sitenize ilişkin dizin yolunu biliyor olmanız gerekir. Web sunucunuzda tek bir site barındırılıyorsa, bu var/www/html gibi bir yol olabilir. Birden çok site barındıran sanal bir sunucunuz varsa, bu home/virtual/site1/fst/var/www/html gibi bir yol olabilir.
Web sunucunuza dosya yükleyebilir olmanız gerekir (örneğin, FTP kullanarak).
Erişim günlükleri temelinde bir URL listesi oluşturacaksanız, bu günlükler için kullanılan kodlamayı ve bunların tam yolunu bilmeniz gerekir.

Bu konuda emin değilseniz, web barındırma şirketinize danışabilirsiniz.

Şimdi başlamaya hazırsınız. Yapmanız gerekenler aşağıda genel olarak açıklanmıştır.
Site Haritası Oluşturucu program dosyalarını indirin. Dosyaları yerel bir dizine açın.
Sağlanan example_config.xml dosyasını şablon olarak kullanarak, siteniz için bir yapılandırma dosyası oluşturun. Bu dosyayı siteniz için gerektiği şekilde değiştirin ve kaydedin.
Web sunucunuza gerekli dosyaları yükleyin.
sitemap_gen.py dosyasını çalıştırın.
Oluşturulan Site Haritasını Google web yöneticisi araçları hesabınıza ekleyin.
Yinelenen bir komut dizisi hazırlayın. (isteğe bağlı)

Site Haritası Oluşturucu'yu kullanamazsanız, Google web yöneticisi araçları hesabına başka bir biçimde örneğin basit metin dosyası olarak bir Site Haritası ekleyebilirsiniz. Haberler Site Haritaları için: Haberler Site Haritaları'nın özel gereksinimleri nedeniyle, şu anda Site Haritası Oluşturucu'nun Google Haberler Site Haritaları oluşturmak için kullanılması tavsiye edilmez. Haberler Site Haritaları'nın yalnızca en son yayınlanan haber makalelerinin (tüm web sitesinin değil) dinamik listeleri olmaları amaçlanmıştır ve sık sık güncellenirler.

Bir yapılandırma dosyası oluşturma

Bu bölümde, bir yapılandırma dosyası oluşturmakla ilgili adım adım talimatlar sağlanmıştır. Ayrıca, kullanılabilir seçenekler için tam referans bilgileri de sağlanmıştır. Siteniz için bir yapılandırma dosyası oluşturmak için aşağıdakilere sahip olmanız gerekir: Sitenizin temel URL'si (http://www.ornek.com.tr/ gibi). Protokolü eklemeyi unutmayın (http:// gibi). Örneğin, http://www.google.com.tr geçerli bir temel url olmasına karşın, www.google.com.tr geçerli değildir.
Site Haritasını depolamak istediğiniz yerin web sunucusu yolu. Genel olarak, Site Haritası Site Haritasının yerinden daha yüksek düzeydeki bir dizinde bulunan URL'leri içeremeyeceğinden, bu temel URL'ye ilişkin yoldur.
Site Haritası Oluşturucu'nun Site Haritanızı oluşturmak için kullanmasını istediğiniz yöntemler. Herhangi bir yöntem bileşenini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki yöntemler kullanılabilir: URL, her bir URL ile ilgili bilgilerle birlikte, tek tek URL'leri yapılandırma dosyasının bu bölümünde listeleyin. Başka yöntemlerin seçmeyeceği ek URL'leri el ile eklemek için, bu yöntemi genel olarak başka bir yöntemle birlikte kullanabilirsiniz.
URL listesi , yapılandırma dosyasını bir URL listesi içeren bir metin dosyasına yönlendirir. Bu metin dosyası zaten varsa veya bir URL listesi oluşturmak için bir komut dizisi kullanırsanız, bu yöntemi kullanmak isteyebilirsiniz.
Dizin yolları, sitenize ilişkin dizin yollarını ve o yollara karşılık gelen URL'leri belirtir. Site Haritası Oluşturucu, bu dizinlerin içeriğine dayalı olarak bir URL listesi oluşturur. Siteniz statik HTML dosyalarından oluşuyorsa, bu yöntemi kullanabilirsiniz.
Erişim günlükleri,günlük dosyalarınıza ilişkin yolu gösterir. Site Haritası Oluşturucu, günlüklerde yer alan URL'lere dayalı olarak bir URL listesi oluşturur. Siteniz dinamik sayfalardan oluşuyorsa, bu yöntemi kullanmak isteyebilirsiniz.
Site Haritası,Site Haritası Oluşturucu ile oluşturduğunuz varolan Site Haritalarını gösterir. Site Haritası Oluşturucu, her bir Site Haritasında yer alan URL'leri içeren tek bir Site Haritası oluşturur. Daha büyük tek bir Site Haritasıyla birleştirmek istediğiniz daha küçük çeşitli Site Haritaları oluşturduysanız, bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Yapılandırma dosyasını aşağıdaki şekilde oluşturun:
example_config.xml dosyasını metin düzenleyicisinde açın. Yeni bir dosya olarak kaydedin (config.xml veya sitem_config.xml gibi).
Site tanımı bölümünü bulun:
<site base_url="http://www.ornek.com.tr" store_into="/var/www/docroot/sitemap.xml.gz"verbose="1">
base_url değerini sitenizin URL'si olacak şekilde değiştirin.
store_into değerini, Site Haritasını depolamak istediğiniz web sunucunuzdaki yol ve Site Haritası için kullanmak istediğiniz dosya adı olacak şekilde değiştirin. Genel olarak, Google yalnızca Site Haritasının bulunduğu dizinle yanı düzeyde olan veya onun alt dizini olan URL'leri kabul edebileceğinden, bu temel URL'ye ilişkin yoldur. Komut dizisini yüklediğiniz dizinden göreli bir yol veya web sunucunuzun kökünden bir tam yol belirtebilirsiniz. Komut dizisini temel URL dizininize yüklerseniz, yalnızca dosya adını belirtebilirsiniz.
** DEĞİŞTİRİN veya SİLİN ** ifadesiyle başlayan oluşturma yöntemi bölümlerini bulun. Bu bölümlerin her biri Site Haritası oluşturma yöntemlerinden birine karşılık gelir.
Kullanmayacağınız yöntemlere ilişkin bölümleri silin.
Kullanacağınız yöntemler için aşağıdaki talimatları uygulayın.
URL

Aşağıdaki bölümü bulun:
<!-- ** MODIFY or DELETE **
"url" nodes specify individual URLs to include in the map. <br>

Required attributes:
href - the URL

Optional attributes:
lastmod - timestamp of last modification (ISO8601 format) changefreq - how often content at this URL is usually updated priority - value 0.0 to 1.0 of relative importance in your site -->

<url href="http://www.ornek.com/stats?q=ad" />
<url href="http://www.ornek.com/stats?q=yas"
lastmod="2004-11-14T01:00:00-07:00"
changefreq="yearly"
priority="0.3"
/>

Bu bölümde iki örnek verilmektedir: ilki yalnızca gerekli özniteliği ve ikincisi ise gerekli özniteliğin yanı sıra isteğe bağlı öznitelikleri de içermektedir.

Eklemek istediğiniz her URL için bu biçimi kullanın. changefreq özniteliği Google'a URL'nin güncellenme sıklığı hakkında genel bir fikir verir. Bu, Google'ın yeni içerik için sayfayı ne sıklıkta ziyaret edeceğini bilmesine yardımcı olur. priority özniteliği, Google'a bu sayfanın sitenizdeki diğer sayfalarla karşılaştırıldığında görece önemi hakkında bilgi verir. Bu öznitelik, Google'ın sayfanızı başka sitelerin sayfalarıyla karşılaştırmasını etkilemez; yalnızca Google'ın sitenizdeki sayfalar arasında hangilerinin en önemli olduğunu düşündüğünüzü bilmesine yardımcı olur.

URL listesi

Aşağıdaki bölümü bulun:
<!-- ** MODIFY or DELETE **
"urllist" nodes name text files with lists of URLs.
An example file "example_urllist.txt" is provided.

Required attributes:
path - path to the file

Optional attributes:
encoding - encoding of the file if not US-ASCII
-->
<urllist path="example_urllist.txt" encoding="UTF-8" />

Sizin URL listenizi içeren metin dosyasının yoluna ve adına işaret etmek için bu biçimi kullanın. Sağlanan example_urllist.txt dosyasını o metin dosyası için bir şablon olarak kullanabilirsiniz. Web sunucunuza ilişkin göreli veya tam bir yol belirtebilirsiniz. Örneğin, Site Haritası Oluşturucu ve urlist.txt dosyası aynı dizinde bulunuyorsa, yalnızca .txt dosyasının dosya adını belirtebilirsiniz. UTF-8 dışında bir kodlamayla bir metin dosyası oluşturursanız, bu kodlamayı göstermek için kodlama özniteliğini kullanabilirsiniz. Birden fazla .txt dosyanız varsa, joker karakterleri kullanabilirsiniz. Örneğin:
<urllist path="example_urllist*.txt" encoding="UTF-8" />

Metin dosyasına eklediğiniz her bir URL için, son değiştirme tarihini, değiştirilme sıklığını ve önceliği belirtebilirsiniz.

Dizin yolları

Aşağıdaki bölümü bulun:
<!-- ** MODIFY or DELETE **
"directory" nodes tell the script to walk the file system and
include all files and directories in the Sitemap.

Required attributes:
path - path to begin walking from
url - URL equivalent of that path

Optional attributes:
default_file - name of the index or default file for directory URLs

-->
<directory path="/var/www/icons" url="http://www.example.com/images/" />
<directory
path="/var/www/docroot"
url="http://www.ornek.com.tr/"
default_file="index.html"
/>

Bu bölümde iki örnek verilmektedir: Tüm sayfalarınız tek bir yolun alt dizinlerinde yer alıyorsa, o durumda yalnızca bir giriş eklemeniz gerekir. Bununla birlikte, sitenizdeki sayfalara ilişkin birden çok yolunuz varsa, her biri için bir giriş ekleyin.

Her bir URL'nin 3. adımda belirttiğiniz temel URL ile başlaması gerektiğini unutmayın. Örneğin, example_config.xml dosyasında verilen örneklerin her ikisi de http://www.ornek.com/ ile başlayan URL'ler içeriyor. Bu nedenle, her iki URL de geçerli.

Örnek girişleri, sitenize ilişkin girişlerle değiştirin. Birçok sitenin, temel URL'yi gösteren yalnızca tek bir girişi olur. path değerinin, web sunucunuzdaki dizine ilişkin tam yol olduğundan emin olun. url değerinin, gerekirse protokol ve sonrasında bir eğik çizgi dahil olmak üzere, tam URL olduğundan emin olun.

Sunucunuzun bir dizin için varsayılan sayfa olarak kullandığı dosya adını belirtmek için default_file parametresini kullanabilirsiniz. Yukarıdaki örnekte, /var/www/docroot, http://www.ornek.com.tr/index.html olarak çözümlenir. Bunu belirtmeniz gerekmez. Bununla birlikte, belirtirseniz, Site Haritası Oluşturucu her bir altdizinle eşleşen sayfayı yalnızca bir kez ekler (hem dizin URL'sini hem de dosya adı URL'sini listelemek yerine) ve o sayfaya ilişkin lastmod özniteliğini çıkarmak için dosyanın en son değiştirilme tarihini (dizin yerine) kullanır.

Erişim günlükleri

Aşağıdaki bölümü bulun:
<!-- ** MODIFY or DELETE **
"accesslog" nodes tell the script to scan webserver log files to
extract URLs on your site. Both Common Logfile Format (Apache's default
logfile) and Extended Logfile Format (IIS's default logfile) can be read.

Required attributes:
path - path to the file
Optional attributes:
encoding - encoding of the file if not US-ASCII
-->
<accesslog path="/etc/httpd/logs/access.log" encoding="UTF-8" />
<accesslog path="/etc/httpd/logs/access.log.0" encoding="UTF-8" />
<accesslog path="/etc/httpd/logs/access.log.1.gz" encoding="UTF-8" />

Bu bölümde üç örnek verilmiştir. Bu girişleri değiştirmeniz ve her bir günlük dosyası için bir giriş eklemeniz gerekir. path değerinin, web sunucunuzdaki tam yol ve dosya adı olduğundan emin olun. Günlük dosyaları US-ASCII veya UTF-8 olarak kodlanmadıysa, kodlamayı belirtmek için isteğe bağlı kodlama özniteliğini kullanın. Her bir günlük dosyasını listelemek yerine, joker karakterler kullanabilirsiniz. Örneğin, yukarıdaki örnekte, üç günlük dosyasını da ekleyecek aşağıdaki girişi ekleyebilirdiniz:
<accesslog path="/etc/httpd/logs/access.log*" encoding="UTF-8" />

Site Haritası Oluşturucu, her bir URL'ye nasıl erişildiğine dayalı olarak günlüklerde bulduğu URL'lere öncelik atar. Örneğin, 100 kez erişilmiş olan bir URL'ye, iki kez erişilmiş bir URL'ye göre daha yüksek öncelik verilir. Gerçek öncelik ataması görelidir ve sitedeki diğer URL'lerle karşılaştırmalı olarak her bir URL'ye bağlıdır.

Anasayfa - prosubmit - ecosubmit - freesubmit - contact